vier evangelisten
stations
bears
tools
diablo
domestic
trash
news
store
biography
contact
home
 

 
De Vier Evangelisten 1983-1994In 1983 besluiten Rins Boschma (1962), Gertjan Slagter (1961), Tilly Buij (1957) en Gerard Groenewoud (1958) om vanuit gelijkgestemde motieven samen te gaan exposeren onder de naam De Vier Evangelisten. Deze samenwerking leidt al spoedig tot tal van groot-scheepse installaties waarbij zonder onderscheid van een persoonlijk aandeel een totaalkunstwerk wordt vervaardigd. Door de gehele tentoonstellingsruimte als kunstwerk op te vatten trachten zij een nieuw wereldbeeld te scheppen waarin het zoeken naar een diepere betekenis van kunst voorop staat. Aanvankelijk werken zij vooral in het alternatieve circuit van kunstenaarsinitiatieven. In enkele weken wordt uit afvalmateriaal een kortstondige ‘esthetische ervaring’ geschapen, die na afloop ook inderdaad in de container verdwijnt. Later worden er in diverse musea en voor opdrachtgevers werken uitgevoerd waarvan enkele een definitieve vorm gekregen hebben.


In 1983 Rins Boschma (1962), Gertjan Slagter (1961), Tilly Buij (1957) and Gerard Groenewoud (1958) decide, driven by like-minded motives, to exhibit their work together under the name De Vier Evangelisten (The Four Evangelists). In a short time this cooperation led to a number of largescale installations where a ‘gesamtkunstwerk’ is made without the distinction of individual contributions. By conceiving the whole exhibition space as an artwork they try to create a new world view where the search for a deeper sense of art predominates. Initially they work mainly in the alternative circuit of artists spaces. In a few weeks a short-lived ‘aesthetic experience’ is created from waste-products, which indeed vanishes in the disposal container afterwards. Later pieces were made for various musea and in commission, of which some remain permanent.

De Fabriek 1984

   

 

back