vier evangelisten
stations
bears
tools
diablo
domestic
trash
news
store
biography
contact
home

Wijster, VAM 1996

Voorstel om op het enorme bouwvolume van het afvalverwerkingsbedrijf drie beelden te plaatsen van ongeveer 17 meter hoog. Een rode diabolo gevormd uit twee vuilnisbakken, die consumptiegedrag en het idee van recyling combineert, wordt geflankeerd door twee letterlijk gerecyclede beelden uit de voormalige Sovjet Unie, na de toenmalige omwenteling afgedankt en wachtend op hun lot. De fluctuatie tussen waarde en waardeloosheid is waar het werk over gaat, in abstracte zin, maar ook concreet.

Proposal to install three 17 meter high sculptures on the giant building of this waste-disposal concern. A red diabolo composed of two litter bins, combining consumer behaviour and the idea of recycling, is flanked by two litterally recycled statues from the former Sovjet Union, discarded and awaiting their fate after the Perestroika revolution. The fluctuation between value and worthlessness is what this work, in an abstract sense but also quite concrete, handles about.

opdracht / commission VAM Wijster

back